Rodzaje i techniki obróbki karoserii w warsztatach blacharsko lakierniczych

Rodzaje i techniki obróbki karoserii w warsztatach blacharsko lakierniczych

Wykonanie idealnej powłoki lakierniczej samo w sobie jest skomplikowanym procesem. Bardzo często przed podjęciem prac trzeba jeszcze odpowiednio przygotować elementy karoserii. Odnowienie pojazdu często wymaga usunięcia mechanicznych defektów, wgnieceń i odkształceń, co wydłuża czas pracy. Potrzeba też bardziej zaawansowanych metod obróbki, które ułatwią wykonanie zadania. Które stosuje się najczęściej?

Metody obróbki stosowane przez warsztaty blacharsko lakiernicze

Elementy karoserii w przeważającej większości zostały wykonane z blachy. To surowiec wytrzymały, zachowujący do pewnego stopnia pamięć kształtu, który stosunkowo łatwo obrabia się metodami kształtowania ubytkowego. Można je przeprowadzić poprzez obróbkę wiórową lub erodowanie, z wykorzystaniem czynników chemicznych. Ta druga grupa metod jest jednak rzadziej wykorzystywana, ze względu na charakter prac lakierniczych.

Obróbkę wiórową dzieli się na dwie kategorie, zwane skrawaniem oraz ścieraniem. Pierwszym mianem określa się prace wykonane specjalnymi narzędziami, które posiadają jedno lub więcej ostrzy skrawających. Są one widoczne, podobnie jak odpady w postaci wiórów, które powstają podczas prac. Obróbka ścierna polega na użyciu narzędzi o bardzo drobnych ziarnach tnących, w wyniku której powstają niewielkie odpady w postaci pyłów.

Obróbka wiórowa – na czym ona polega?

To zespół technik, służących do nadania elementom karoserii właściwego kształtu. Dzięki obróbce wiórowej można opracować wygląd powierzchni, wytłoczyć otwory o różnych kształtach lub przyciąć element do odpowiedniej wielkości. Do podstawowych metod obróbki wiórowej należy wiercenie, toczenie, frezowanie, struganie, przeciąganie oraz gwintowanie.

Prezentowane metody obróbki najczęściej wykorzystywane są na wstępnym etapie prac blacharsko lakierniczych. Metody pozwalają na wykończenie powierzchni z różną dokładnością, w zależności od planowanego efektu. Można zastosować obróbkę zgrubną – przy której otrzymamy pożądany kształt bez ostatecznego opracowania elementów, średnio-dokładną, dokładną i bardzo dokładną. Metody można podzielić również ze względu na sposób realizacji prac, wyróżniając:

  • obróbkę ręczną,

  • obróbkę ręczną częściowo zmechanizowaną,

  • obróbkę maszynową z pomocą obrabiarek sterowanych przez operatora,

  • obróbkę maszynową sterowaną automatycznie.

Obróbka ścierna, pomagająca uzyskać zamierzony efekt końcowy

Przy tej grupie technik wykorzystuje się bardzo drobne materiały ścierne, których zadaniem jest delikatne usunięcie cienkiej warstwy z powierzchni elementu. Można tu wymienić takie metody jak szlifowanie, gładzenie, docieranie oraz końcowe polerowanie.

Zadaniem obróbki ściernej jest ostateczne uformowanie kształtu elementu. Polerowanie, jako ostatni etap obróbki ściernej, to nieodłączny element procesu lakierowania. Ma on na celu wydobyć z nowo przygotowanej powłoki idealny połysk. Proces polerski na ogół przeprowadza się z wykorzystaniem specjalnych narzędzi i systemów, które znacznie przyspieszają pracę.